Mục tiêu ngắn hạn : 0,6 – 1

Thời gian nắm giữ : 1 – 4 W

Vectorspace (VXV) hiện đang được giao dịch trên sàn KuCoinProBit Global

Vectorspace (VXV) Tín hiệu tăng giá