Mô hình hài hòa tăng giá đang cho thấy WAN đã bước vào vùng đảo chiều

MACD crossover đang cho thấy đà tăng

Mong đợi một bước tiến lớn từ đây

Các mục tiêu được đề cập trong biểu đồ

Wanchain (WAN) bước vào vùng đảo chiều

WAN được giao dịch trên hầu hết các sàn giao dịch lớn như Binance, Huobi, Kucoin, CoinEx Bitrue….

Link đăng ký và hướng dẫn có sẵn trong mỗi bài viết