Mục tiêu ngắn hạn lần lượt là : 96 – 123 – 153

YFDAI hiện đang được giao dịch trên các sàn KuCoinGate.io, Bibox

YfDAI.finance (YFDAI) Tín hiệu tăng giá